OBECNÉ INFORMACE O FESTIVALU

MÍSTO

Festival se koná v Přírodním divadle Konopiště, kde je veliká kapacita na sezení i stání.
To se nachází v těsné blízkosti zámeckého parku Konopiště, cca 2 km od města Benešov.

DOPRAVA

Po celý den až do večera je vypravován speciální pendl bus, který vás zdarma přepraví na trase Benešov nádraží – Konopiště a zpět.
Vypravujeme pro Vás speciální autobus od vchodu do areálu festivalu do Prahy (metro Opatov+metro IP Pavlova).
Odjezd ve 23:00. Jízdenky za 150Kč/1osoba zakoupíte v pokladně festivalu(10:00-23:00).

OTEVÍRACÍ DOBA

Pokladna bude otevřena v den konání od 10:00 hod.
Areál se pro veřejnost otevře v den konání tj. 18. srpna 2018 v 11 hod. Hudební program začíná ve 12:30 hod.
Uzavírat se bude areál postupně. Nejprve se po skončení vystoupení Chinaski (cca ve 22:20 hod.) uzavře část amfiteátru.
Na přilehlé louce na II. stage pak pokračuje afterpárty do 03:00 hod.

DOPRAVA + PARKING

Cestou od Prahy i od Tábora sledujte oranžové doplňkové značení s nápisem PARÁDA FEST. To vás bezpečně dovede k velkokapacitnímu parkovišti na Konopišti (cena dle aktuálního ceníku provozovatele). Nebo můžete o pár desítek metrů dále využít parkoviště Pod hrází (cedule P1). Cena za auto: 60 Kč – jednorázový poplatek. Pokud máte s sebou stan (viz. níže), zamiřte na louku (cedule P2+stan). Cena za auto + stan : 150 Kč

PŘENOCOVÁNÍ

Chcete-li zůstat na Konopišti přes noc, můžete si užít afterpárty a vyhnete se dopravním komplikacím a kontrolám.
Máte-li stan, jeďte určitě rovnou na parkoviště P2 (viz. výše).

VSTUPNÉ

Předprodej – dle aktuální nabídky na tomto webu v sekci VSTUPENKY
Cena vstupenek na místě – 500 Kč.
Děti do 130 cm – zdarma
Děti do 15 let – 300 Kč, prodej pouze na místě (nutno mít s sebou např. kartu zdravotní pojišťovny pro ověření věku)
ZTP+ZTP/P – zdarma
1 osoba doprovod ZTP/P – 300 Kč (prodej pouze na místě)

DĚTI

Návštěvu rodin s dětmi vítáme. Nejen pro nejmenší bude připravena veliká dětská zóna a to zdarma.

ZVÍŘATA

Pejsky i jiná domácí zvířátka stresuje spousta lidí na festivalu i nadměrný hluk. Nechte je tedy prosím doma, nikoliv v autě!
Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Děkujeme za pochopení, i vaši mazlíčci vám poděkují.

ZÁKAZY

Pro vaši bezpečnost je třeba vydat i pár nepopulárních zákazů.
-Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery ani profesionální fotoaparáty.
-Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.
-Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje a to ani ze zdravotních důvodů. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.

FOTO VIDEO

Na festivalu je povoleno fotografování pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty. V blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní službou, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi „profesionální“, náleží výhradně bezpečnostní službě, případně pořadateli festivalu.
Natáčení na video respektive na jakýkoliv jiný formát je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby.
Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s PARÁDA festem, pořadatelem a jejich partnery.

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:
Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikačních pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji a to i neautorizovaní prodejci vstupenek v okolí areálu festivalu, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

SOUHRN GRATIS

Slovíčko gratis neboli zdarma se letos opět objevuje u mnoha kategorií.
Gratis vstup děti do 130 cm.
Gratis vstup ZTP + ZTP/P.
Gratis vstup do dětské zóny.
Gratis transfer bus Benešov nádraží – Konopiště a zpět.

TĚŠÍME SE NA VÁS

tým Lagardere No Limits