OBECNÉ INFORMACE O FESTIVALU

MÍSTO

Paráda fest Frekvence 1 se koná v Přírodním divadle Konopiště, kde je veliká kapacita na sezení i stání.
To se nachází v těsné blízkosti zámeckého parku Konopiště, cca 2 km od města Benešov.

OTEVÍRACÍ DOBA

Pokladna bude otevřena v den konání od 11:00 hod.
Areál se pro veřejnost otevře v den konání tj. 13. srpna 2022 v 11:30 hod. Hudební program začíná ve 12:50 hod.

VSTUPNÉ

Předprodej – dle aktuální nabídky na tomto webu v sekci VSTUPENKY
Cena vstupenek na místě – 750 Kč.
Děti do 130 cm – zdarma
Děti do 15 let – 400 Kč, prodej pouze na místě (nutno mít s sebou např. kartu zdravotní pojišťovny pro ověření věku)
ZTP+ZTP/P – zdarma
1 osoba doprovod ZTP/P – 400 Kč (prodej pouze na místě)

DOPRAVA

Pendl busy: Po celý den až do večera jsou vypravovány speciální pendl busy, které vás zdarma přepraví na trase Benešov nádraží – Konopiště a zpět.

Noční BUS: Připravili jsme pro vás speciální noční autobus. Odjíždí od brány festivalu ve 23:50 hod a staví v Praze na metru I.P.Pavlova. Jeho cena je 150,- a máme omezený počet míst. Předprodej je na Ticket Stream. V případě, že se nedostavíte včas k odjezdu autobusu, jízdenka propadá.

DOPRAVA + PARKING

Cestou od Prahy i od Tábora sledujte oranžové doplňkové značení s nápisem PARÁDA FEST. To vás bezpečně dovede k velkokapacitnímu parkovišti na Konopišti nebo můžete o pár desítek metrů dále využít parkoviště Pod hrází (cena dle aktuálního ceníku provozovatele) a louku, kde si v případě potřeby můžete postavit stan, jen pozor NENÍ to stanové městečko.

DĚTI

Návštěvu rodin s dětmi vítáme. Nejen pro nejmenší bude připravena veliká dětská zóna a to zdarma.
Nově si budete moci pro Vaše ratolesti zapůjčit protihluková sluchátka. Zapůjčení je zdarma, zaplatíte jen 500 Kč vratnou zálohu.

ZVÍŘATA

Pejsky i jiná domácí zvířátka stresuje spousta lidí na festivalu i nadměrný hluk. Nechte je tedy prosím doma, nikoliv v autě!
Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Děkujeme za pochopení, i vaši mazlíčci vám poděkují.

ZÁKAZY

Pro vaši bezpečnost je třeba vydat i pár nepopulárních zákazů.
1. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, deštníky, magnetofony, filmové kamery, videokamery ani profesionální fotoaparáty.
2. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

3. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje, a to ani ze zdravotních důvodů. Je povolena pouze malá plastová láhev do objemu 0,75l s nealkoholickým nápojem. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat.
Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.

FOTO VIDEO

Na festivalu je povoleno fotografování pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty. V blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní službou, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda dané zařízení patří mezi „profesionální“, náleží výhradně bezpečnostní službě, případně pořadateli festivalu.
Natáčení na video, respektive na jakýkoliv jiný formát, je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby.
Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s PARÁDA festem, pořadatelem a jejich partnery.

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:
Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikačních pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, a to i neautorizovaní prodejci vstupenek v okolí areálu festivalu, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor, kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

SOUHRN GRATIS

Slovíčko gratis neboli zdarma se letos opět objevuje u mnoha kategorií.
Gratis vstup děti do 130 cm.
Gratis vstup ZTP + ZTP/P.
Gratis vstup do dětské zóny.
Gratis transfer bus Benešov nádraží – Konopiště a zpět.
Gratis zapůjčení protihlukových sluchátek. (vratná záloha 500 Kč)

TĚŠÍME SE NA VÁS

tým Active Radio – No Limits